X

 آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

 

 

  |  
بازدید: 4974
  |  
امتیاز: Article Rating

 

آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 

ماده 1- به منظور تامين مشاركت كارگران و كارفرمايان و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظت فني و بهداشت كار صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور در كارگاه هاي مشمول و همچنين پيشگيري از حوادث و بيماري هاي ناشي از كار ، حفظ و ارتقاي سلامتي كارگران و سالم سازي محيط هاي كار، تشكيل كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار با رعايت ضوابط و مقررات مندرج دراين آيين نامه در كارگاههاي كشور الزامي است.

ماده 2- كارگاه هايي كه داراي 25 نفر كارگر باشند ، كارفرما مكلف است كميته اي به نام كميته حفاظت فني و بهداشت كار در كارگاه با اعضاي ذيل تشكيل دهد:

1-2 كارفرما يا نماينده تام الاختيار او

2-2 نماينده شوراي اسلامي كار يا نماينده كارگران كارگاه

3-2 مدير فني و در صورت نبودن او يكي ار سر استادان كارگاه

4-2 مسئول حفاظت فني

5-2 مسئول بهداشت حرفه اي

تبصره 1- مسئول حفاظت فني مي بايستي ترجيحا از فارغ التحصيلان بهداشت حرفه اي يا پزشك عمومي مورد تاييد مركز بهداشت شهرستان باشد.

تبصره 2- اعضا كميته حفاظت فني و بهداشت كار با هزينه كارفرما بايستي در برنامه هاي آموزشي و بازآموزي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار كه توسط ارگانهاي ذيربط برگزار مي گردد شركت نمايند.

تبصره 3- در كارگاههايي كه بين 25 تا 100 نفر كارگر داشته باشند در صورتيكه كه يك يا دو نفر از اعضاي كميته دركارگاه حضور نداشته باشند جلسه كميته با حداقل سه نفر از افراد مذكور تشكيل مي گردد مشروط برآنكه در اين كميته مسئول حفاظت فني يا مسئول بهداشت حرفه اي حضور داشته باشد.

ماده 3 – در كارگاههايي كه كمتر از 25 نفر كارگر دارند و نوع كار آنها ايجاب نمايد با نظر مشترك و هماهنگ بازرس كار و كارشناس بهداشت حرفه اي محل ، كارفرما مكلف به تشكيل كميته مزبور خواهد بود.

تبصره 1- دراين گونه كارگاهها با سه نفر از اعضا به شرح زير تشكيل مي گردد:

1-3 كارفرما يا نماينده تام الاختيار او

2-3 نماينده شوراي اسلامي يا نماينده كارگران كارگاه

3-3 مسئول حفاظت فني و بهداشت حرفه اي

تبصره 2- صلاحيت مسئول حفاظت فني و بهداشت حرفه اي براي اين گونه كارگاهها بايد به تاييد اداره كار و مركز بهداشت محل برسد.

تبصره 3- در كليه كارگاههايي كه كميته حفاظت فني و بهداشتي كار با سه نفر تشكيل مي گردد مسئول حفاظت فني و بهداشت حرفه اي مي تواند يك نفر باشد مشروط بر آنكه پس از آموزشهاي لازم با هزينه كارفرما توسط مركز بهداشت و با اداره كار محل حسب مورد تشكيل مي گردد شركت نموده و گواهي نامه لازم را دريافت نمايد.

ماده 4 – جلسات كميته حفاظت فني و بهداشت كار بايد لااقل هر ماه يك بار تشكيل گردد و در اين جلسه خود نسبت به انتساب يك نفر دبير از ميان اعضاءكميته اقدام نمايند . تعيين زمان تشكل جلسات و تنظيم صورتجلسات كميته به عهده دبيرجلسه خواهدبود.

تبصره 1- در مواقع ضروري يا زودتر از موعد با پيشنهاد مدير كارخانه يا مسئول حفاظت فني و يا مسئول بهداشت حرفه اي كميته تشكيل خواهد شد.

تبصره 2- در صورتيكه حفاظت فني و بهداشت كار احتمال وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را براي كارگاه تشخيص دهد بايد فورا اقدام به تشكيل جلسه نموده و موارد را ضمن اعلام به كارفرما به اداره كار و مركز بهداشت مربوطه اعلام نمايد.

تبصره 3- كارفرما مكلف است يك نسخه از تصميمات كميته مذكور و همچنين صورتجسات تنظيم شده را به اداره كار و مركز بهداشت مربوطه ارسال نمايد.

ماده 5- وظايف كميته فني و بهداشت كار به شرح ذيل است:

1-5 طرح مسائل و مشكلات حفاظتي و بهداشتي در جلسات كميته و ارائه پيشنهادات لازم به كارفرما جهت رفع نواقص وسالم سازي محيط كار

2-5 انعكاس كليه ايرادات و نواقص حفاظتي و بهداشتي پيشنهادات لازم جهت رفع آنها به كارفرماي كارگاه

3-5 همكاري و تشريك مساعي يا كارشناسان بهداشت حرفه اي و بازرسان كار جهت اجراي مقررات حفاظتي و بهداشت كار

4-5 توجه و آشناسازي كارگران نست به رعايت مقررات و موازين بهداشتي و حفاظتي در محيط كار

5-5 همكاري با كارفرما درتهيه دستورالعملهاي لازم براي انجام كار مطمئن ، سالم و بدون خطر و همچنين استفاده صحيح از لوزام وتجهيزات بهداشتي و حفاظتي در محيط كار

6-5 پيشنهاد به كارفرما جهت تشويق كارگراني كه در امر حفاظت فني و بهداشت كار علاقه و جديت دارند

7-5 پيگيري لازم به منظور تهيه و ارسال صورتجسات كميته و همچنين فرمهاي مربوط به حودث ناشي از كار و بيماري هاي ناشي از كار به ارگانهاي ذيربط

8-5 پيگيري لازم در انجام معاينات قبل ازاستخدام و معاينات ادواري به منظور پيشگيري از ابتلا كارگران به بيماري هاي ناشي از كار و ارائه نتايج حاصله به مركز بهداشت مربوطه

9-5 اعلام موارد مشكوك به بيماري هاي حرفه اي از طريق كارفرما به مركز بهداشت مربوطه و همكاري در تعيين شغل مناسب براي كارگرانيكه به تشخيص شوراي پزشكي به بيماري هاي حرفه اي مبتلا شده و يا در معرض ابتلا آنها قرار دارند .( موضوع تبصره 1 ماده 92 قانون كار)

10-5 جمع آوري آمارو اطلاعات مربوطه از نقطه نظرمسائل حفاظتي و بهداشتي و تنظيم و تكميل فرم صورت نواقص موجود در كارگاه

11-5 بازديدو معاينه ابزاركار ، وسايل حفاظتي و بهداشتي در محيط كارو نظارت بر حسن استفاده از آنها

12-5 ثبت آمار حوادث وبيماري هاي ناشي از كار كارگران وتعيين ضريب تكرار و ضريب شدت سالانه حوادث

13-5 نظارت بر ترسم نمودار ميزان حوادث و بيماري هاي حرفه اي و همچنين نصب پوستر ها آموزشي بهداشتي و حفاظتي در محيط كار

14-5 اعلام كانونهاي ايجاد طرات حفاظتي وبهداشتي در كارگاه

15-5 نظارت بر نظم وترتيب و آرايش مواد اوليه و محصولات و استقرار ماشي آلات و ابزار كار به نحو صحيح وايمن و همچنين تطابق صحيح كار و كارگر در محيط كار

16-5 تعيين خط مشي روشن و منطبق با موازين حفاظتي وبهداشتي بر حسب شرايط اختصاصي هر كارگاه جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و ايمني محيط كار و كارگر در محيط كار

17-5 تهيه و تصويب وصدوردستورالعملهاي اجرايي حفاظتي و بهداشتي جهت اعمال در داخل كارگاه در مورد پيشگيري از ايجاد عوارض و بيماري هاي ناشي از عوامل فيزيكي ، شيميايي ، ارگونوميكي ، بيولوژيكي ، و رواني محيط كار

ماده 6 - وجود كميته حفاظت فني و بهداشت كار مسئولين حفاظت و بهداشت حرفه اي در كارگاه به هيچ وجه رافع مسئوليتهاي قانوني كارفرما در قبال مقررا ت وضع شده نخواهد بود.

ماده 7 - اين آيين نامه در 7 ماده و 10 تبصره به استناد ماده 93 قانون كار جمهوري اسلامي ايران توسط وزاتخانه هاي كار، امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه شده و در تاريخ 15/4/74 به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي رسيد .

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص دعاوی اداری

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.21 از 5 (24 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.