X
انواع قتل عمد و بازخوانی یک پرونده قتل واقعی

 انواع قتل عمد و بازخوانی یک پرونده قتل واقعی

قتل عبارت از گرفتن جان دیگری به طور غیر قانونی از طریق عمل مادی مثبت یا منفی (ترک فعل). مطابق این تعریف اگر عمل پزشک منجر به کشته شدن فرد شود یا مجری حکم دادگاه دیگری را به قتل برساند، این گونه اعمال نمیتواند قتل مستوجب مجازات باشد. ترک فعل نیز فقط وقتیکه فرد به موجب قانون و قرارداد مسئول حفظ جان دیگری باشد و از وظیفه قانونی و قراردادی خود امتناع و کوتاهی کند قتل محسوب میشود.

 

  |  
بازدید: 29551
  |  
امتیاز: Article Rating

انواع قتل و یک نمونه پرونده واقعی قتل

1) قتل عمد چیست

 قتل عمد آن است که فردی با علم و قصد به جرم بودن عمل جان دیگری را بگیرد. این نوع قتل بر دو نوع است ؛ 

الف- قتل عمد که در آن هم طرف قصد قتل دارد و هم عمل وی گشنده است.مثل اینکه فردی برای گشتن دیگری و به قصد گشتن اسلحه را به سمت سر وی نشانه گرفته و شلیک میکند. 

ب- قتل در حکم عمد که در آن است که طرف قصد قتل ندارد ولی عمل وی نوعا گشنده است.مثل اینکه فردی قصد دیگری را ندارد ولی چاقو را در قلب قربانی فورو میکند.

 

2) قتل شبه عمد

آن است که طرف قصد قتل ندارد و وسیله هم نوعا گشنده نیست ولی قصد فعلی را دارد که در اثر آن قربانی گشته میشود. این نوع قتل نیز بر دو نوع است 

الف- قتل شبه عمد، وقتی اتفاق می افتد که مرتکب قصد قتل ندارد و عمل هم نوعا گشنده نیست ولی به دلیل ویژگیهای قربانی یا وسیله به کار برده شده عمل مرتکب منجر به قتل میشود.

ب- قتل در حکم شبه عمد، موردی است که عمل نوعا گشنده نیست و مرتکب قصد قتل ندارد ولی مرتکب نظامات یا قواعد مخصوصی را رعایت نکرده و در اثر آن مرتکب قتل شده است مثل رانندگی بدون گواهینامه. 

 

3) قتل خطای محض

آن است که طرف نه قصد قتل را دارد و نه عمل وی غیرقانونی است و نه وسیله گشنده ای را به کار برده نوعاً گشنده است. قتل خطای محض هم بر دو نوع است 

الف- قتل خطای محض، آن است که مرتکب نه قصد فعل دارد و نه قصد نتیجه ولی عمل وی منجور به قتل دیگری میشود مانند اینکه مادر حین خواب روی نوازده خود چرخیده و نوازاد خود را خفه میکند.

ب- قتل در حکم خطای محض، آن است که طرف نه قصد فعل دارد نه قصد نتیجه و هم از نظامات و هم از قوانین را رعایت نموده ولی با این حال موجب قتل میشود مثل قتل حین رانندگی که مرتکب هیچ نقض قانونی نداشته است.

 

بازخوانی یک پرونده قتل 

با انتقال زن به اداره آگاهی، بازجویی از او ادامه یافت و زن جوان در ادامه ادعای عجیبی را مطرح کرد. او گفت: چند روز پیش زنگ خانه‌ام به صدا درآمد و وقتی آیفون را برداشتم، شخصی از من خواست در را باز کنم.دروغ زن جوان به شوهرش، مرگ جوان بی‌گناهی را رقم زد.

قاضی دادسرای جنایی تهران برای زوج جوان به اتهام مشارکت در قتل و آدم‌ربایی کیفرخواست صادر کرد و پرونده را برای رسیدگی بیشتر به دادگاه کیفری فرستاد. راز این جنایت زمانی فاش شد که 24آذر‌ماه سال گذشته مردی به شعبه هفتم دادیاری دادسرای جنایی پایتخت رفت و خبر از ناپدید شدن پسرش به نام جواد داد. او مدعی شد که پسرش آخرین‌بار برای انجام کاری از خانه بیرون رفت و دیگر برنگشت.

پس از اعلام این گزارش، تحقیقات برای پیداکردن ردی از جوان ناپدید شده آغاز شد تا اینکه پلیس متوجه شد جواد آخرین بار با زن‌38ساله‌ای به نام مریم در تماس بوده است. مأموران راهی خانه این زن شدند اما وقتی او مدعی شد که مردی به اسم جواد را نمی‌شناسد و تا حالا وی را ندیده است، به ماجرا مشکوک شده و او را دستگیر کردند.

با انتقال این زن به اداره آگاهی، بازجویی از او ادامه یافت و زن جوان در ادامه ادعای عجیبی را مطرح کرد. او گفت: چند روز پیش زنگ خانه‌ام به صدا درآمد و وقتی آیفون را برداشتم، شخصی از من خواست در را باز کنم. از آنجا که صدای او شبیه صدای شوهرم بود، در را بازکردم و لحظاتی بعد دیدم که مرد جوانی وارد خانه‌ام شد. او با تهدید چاقو مرا مورد آزار و اذیت قرار داد و بعد از اینکه شماره تلفنم را گرفت، از خانه فرار کرد.

از آن روز به بعد این مرد که جواد نام داشت مدام با من تماس می‌گرفت و تهدیدم می‌کرد که اگر از ماجرا چیزی به کسی بگویم، آبرویم را خواهد برد. من هم از ترس جانم، چیزی به کسی نگفتم. مأموران که حرف‌های زن جوان را باور نکرده بودند، بازجویی از وی را ادامه دادند و او سرانجام لب به بیان حقیقت گشود و گفت: یکی از روزها برای انجام کاری به بیرون از خانه رفته بودم که با جواد آشنا شدم. قرار شد او برایم کتابی بیاورد و به همین‌خاطر شماره موبایلم را گرفت.

گاهی با من تماس می‌گرفت و با هم حرف می‌زدیم تا اینکه یکی از روزها دچار عذاب وجدان شدم و برای اینکه خودم را تنبیه کنم، با چاقو خودزنی کردم. شوهرم به محض ورود به خانه و دیدن من، مرا به بیمارستان برد و وقتی علت این اقدام را از من پرسید به دروغ به او گفتم که مردی به اسم جواد مخفیانه وارد خانه‌مان شده و مرا مورد آزار و اذیت قرار داده و من هم تصمیم گرفته‌ام به زندگی‌ام پایان دهم. متهم ادامه داد: شوهرم وقتی ماجرا را شنید، تصمیم گرفت از جواد انتقام بگیرد. برای همین از من خواست تا با جواد تماس بگیرم و او را به خانه بکشانم. طبق نقشه پسرعموی شوهرم نیز به خانه ما آمده بود و وقتی جواد وارد خانه شد به سمت وی حمله کردند.

آنها دست، پا و دهان او را بستند و من نیز به آنها کمک کردم. من، شوهرم و پسرعموی شوهرم با ضربات چاقو وی را به قتل رساندیم و بعد آنها جسد جواد را به بیابان‌های شورآباد بردند و در آنجا آن را به آتش کشیدند. پس از اعترافات این زن، پرونده در اختیار قاضی روشن، بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی پایتخت قرار گرفت و او دستور بازداشت عاملان قتل را صادر کرد.

آنها نیز وقتی در دام پلیس گرفتار شدند به قتل اعتراف کردند و مدعی شدند که چون تصور می‌کردند مقتول به زن جوان تعرض کرده، وی را به قتل رسانده‌اند. شوهر زن جوان به مأموران گفت:من بیرون از خانه بودم که فرزندم تماس گرفت و گفت مادرش خودکشی کرده است. من خیلی نگران شدم و وقتی به خانه رسیدم فورا او را به بیمارستان رساندم. از آن روز به بعد نگرانی‌ام بیشتر شد چون مطمئن بودم اتفاقی رخ داده که همسرم با چاقو دست به‌خودکشی زده تا اینکه پی به راز پنهان او بردم و نقشه انتقام‌جویی کشیدم.

پسرعموهای آتش افروز و زن جوان بعد از قتل با قرار قانونی روانه زندان شدند و بعد از تکمیل تحقیقات قاضی آرش سیفی دادیار دادسرای جنایی تهران کیفرخواست پرونده را صادر کرد. وی برای متهم ردیف اول (شوهر زن و طراح جنایت کینه‌جویانه) به اتهام مشارکت در قتل، آدم‌ربایی، تهدید با سلاح سرد و جنایت بر میت از طریق آتش زدن جسد و برای زن جوان به اتهام مشارکت در قتل، آدم‌ربایی تهدید با سلاح سرد و متهم ردیف سوم (پسرعموی طراح جنایت) به اتهام معاونت در قتل، آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح عمدی کیفرخواست صادر و برای دو متهم ردیف اول درخواست اعدام کرد. سپس پرونده برای صدور حکم به دادگاه کیفری فرستاده شد.

 

 

مطالب مرتبط با قتل :

1- راه های اعتراض به رأی(واخواهی،تجدیدنظرخواهی،فرجامخواهی) 

2- قصاص نفس، قصاص عضو و شرایط قصاص

3- نمونه رای و دادخواست اعتراض ثالث اجرائی

4- مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.79 از 5 (29 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.