تاریخ انتشار: دوشنبه 08 اردیبهشت 1399
نمونه پرونده چک کیفری - دادسرا - دادگاه کیفری

 نمونه پرونده چک کیفری - دادسرا - دادگاه کیفری

یکی از راه هایی که دارنده چک می تواند در خصوص چک بلامحل اقدام نموده و به صادرکننده فشار بیاورد و وی را مجاب و مجبور به پرداخت نماید اقدام کیفری و شکایت تحت عنوان صدور چک بلامحل است پس از این اقدام و در صورت تشیص مجرمیت و وجود وصف کیفری قاضی رسیدگی کننده حکم به مجازات صادرکننده می دهد و صادرکننده بعد از محکومیت به مجازات چاره ای جز جلب رضایت و جبران خسارت دارنده چک نخواهد داشت.هر چند که اقدام کیفری اقدامی شدید و کوبنده است ولی همیشه راه گشا نیست و در مورد همه چک ها نیز امکان اعمال ندارد.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 4549

 

شکواییه و رأی دادگاه صدور چک بلامحل

پرونده کلاسه : .......... شعبه 1028 دادگاه عمومی (جزایی) مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران   دادنامه شماره : ...........

شاکی : آقای م.ق. به نشانی .......

متهم :  آقای س.ت. به نشانی .........

اتهام : صدور چک بلامحل

بسمه تعالی

دادگاه با لحاظ محتویات پرونده کلاسه .......... ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه:

در خصوص شکایت آقای م.ق. علیه آقای س.ت. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ........مورخ 1390/11/05 به مبلغ 1,470,000,000 ریال عهده بانک ملی ایران با توجه به شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه و مآلا عدم دفاع وی در دادگاه نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است لذا مستندا به ماده 3 و 7 و 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل (2سال) حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت (2سال) محکوم می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ به مدت 10 روز قابل اعتراض واخواهی در همین دادگاه است.

رئیس شعبه 1028 دادگاه عمومی تهران

 

 

 

دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر

پرونده کلاسه : .......... شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی    دادنامه شماره :............

1- آقای س.ت. تجدیدنظرخواه، با وکالت خانم م.ع. به نشانی ...................

2- ج.ع. به وکالت از س.ت. به نشانی ................

3- آقای م.ق. تجدیدنظرخوانده، به نشانی ..........

اتهام: صدور چک بلامحل

گردشکار: پس از وصول پرونده و ثبت آن به کلاسه مذکور با جری جمیع تشریفات قانونی در وقت فوق العاده، جلسه دادگاه به تصدی قضات امضاءکننده ذیل و با حضور نماینده دادستان تشکیل گردیده است. هیئت شعبه با بررسی محتویات پرونده و استماع نظر ایشان مبنی بر صدور حکم قانونی ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مشاوره نموده، مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه:

در خصوص اعتراض آقای س.ت. با وکالت خانم م.ع. و آقای ج.ع. نسبت به دادنامه شماره ......... مورخه 91/02/31 صادره از شعبه 1028 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره....... مورخه 90/11/05 به مبلغ 1,470,000,0000 ریال محکومیت حاصل نموده است با توجه به مدارک ارائه شده مشارالیه وجه پک و خسارات را در حساب دادگستری تودیع نموده است لذا دادگاه مستندا به ماده 12 قانون چک و اصلاحات آن و بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار موقوفی تعقیب نسبت به اتهام نامبرده صادر می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 

 

مطالب مرتبط با صدور چک بلامحل :

1- بهترین راه مطالبه وجه چک وکیل متخصص چک

2- موارد دفاع متهم صدور چک بلامحل وکیل چک

3- مجازات چک بلا محل وکیل دادسرا و وکیل کیفری

4- آخرین تغییرات قانون صدور چک تا سال 1396

5- مطالبه خسارت دیرکرد و تأخیر تأدیه در مورد چک، وکیل چک

 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.