شماره: 6780
1400/04/10
تخلیه مستاجر به دلیل نیاز شخص مالک به سکونت چگونه است ؟

با سلام بنده تنها یک واحد آپارتمان دارم که سال پیش در اختیار مستاجر بوده با توجه به اینکه دو ماه قبل از موعد اتمام قرارداد مستاجر اعلام عدم بینیازی و تمدید قرارداد سال جدید کردند با رضایت خود و با توجه به اینکه خود بنده ملکی دیگر ندارم و خودم میخواهم به دلیل نیاز شخصی، سکونت کنم در ملک خودم حکم تخلیه مستاجر صادر میشود؟؟

 

پاسخ - تخلیه به دلیل نیاز شخصی مالک

  • در شرایط عادی و در قراردادهای تحت حکومت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 برای تخلیه نیاز به اثبات نیاز شخصی مالک نیست هر چند که سابقاً در قوانین ذوابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و 1362 اثبات نیاز شخصی ضروری بود.
  • در حال حاضر و با توجه به فراگیری بیماری کرونا با مصوبه ای که ستاد ویژه کرونا در این خصوص وضع نموده است امکان تخلیه به طور عادی وجود ندارد و فقط تحت دلایلی که در آن مصوبه ذکر شده است موجر می تواند مستاجر خود را تخلیه نماید.
  • باید توجه داشته باشید که به نیاز خود شخص موجر در این مصوبه اشاره ای نشده است و قانونگذار از واژه نیاز فرزند ذکور صحبت به میان آورده است.
  • در عمل با توجه به جمیع شرایط و مراتبی که گفته شد نحوه رسیدگی کاملاً سلیقه ای است به نظر ما وقتی که نیاز فرزند از موجبات تخلیه باشد به قیاس اولویت نیاز خود شخص می تواند دلیلی برای تخلیه مستاجر باشد.

 

حق انتشار محفوظ است ©