شماره: 6744
1400/04/19
مراحل بنام زدن ملک

برای به نام زدن ملک قدیمی که سند منگوله دار و بنچاق داره چه مراحلی باید طی بشه؟ هزینه به نام زدن حدوداً چقدر است؟

 

شرایط و مراحل سند زن ملک

  • شرایط و مراحل انتقال املاکی که دارای سابقه ثبتی می باشد اعم از اینکه اسناد مالکیت و بنچاق آن ها جدید یا قدیمی باشد تفاوتی با یکدیگر ندارند.
  • گواهی واریز مالیات و عوارض شهرداری و پایان کار در هر صورت ضروری است. در خصوص واریز مالیات و عوارض شهرداری مشکلی وجود ندارد اما با توجه به این که اشاره نمودید ملک قدیمی است ممکن است در خصوص پایان کار با مشکل مواجه شوید. زیرا معمولا املاک قدیم یا پایان کار ندارند و یا اگر دارند اکثرا نسبت به تعمیرات و تغییرات ملک اقدام نموده اند. اگر ملک پایان کار داشته باشد و هیچ تغییری در ملک صورت نگرفته باشد به صرف ارایه پایان کارقدیمی به شهرداری پایان کار جدید به متقاضی تحویل می شود اما اگر ملک پایان کار داشته باشد ولی بدون مجوز از شهرداری تغییراتی در ملک داده شده باشد با ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه می توان نسبت به اخذ پایان کار جدید اقدام نمود. اما در حالتی که ملک بدون پایان کار ساخته شده باشد باید نسبت به اخذ پایان کار بر اساس مقررات شهرداری اقدام نمود.  
  • پس از طی این مراحل و آماده نمودن مدارک فوق، می توان برای به نام زدن ملک مذکور چه سند منگوله دار داشته باشد و چه سند تک برگ، اقدام نمود. و با توجه به این که هزینه سند زدن بر اساس قیمت منطقه ای املاک تعیین می شود به نسبت قیمت واقعی املاک بسیار ناچیز می باشد.

حق انتشار محفوظ است ©