شماره: 6732
1400/03/01
امکان فسخ معامله خودرو به دلیل نپرداختن وجه

سلام

ماشین فروختم ۲۲۰ میلیون که ده تومان بیعانه گرفتم مابقی هم ۲۰ اردیبهشت قرار بود پرداخت کنه که متوجه شدم ماشین  رو برده‌ به کسی ۱۸۰ میلیون تومان فروخته در حالیکه وجه معامله را نپرداخته. آیا قادر به فسخ معامله یا پس گرفتن خودرو هستم قرارداد هم دستی نوشتم بدون حضور در بنگاه ؟

 

پاسخ - فسخ معامله خودرو به دلیل نپرداختن ثمن معامله

  • عقد بیع و خرید و فروش اعم از اینکه موضوع آن ماشن، خودرو یا هر چیز دیگری باشد پس از امضا و انعقاد بین طرفین لازم الاجرا است.پس شما نمی توانید معامله انجام شده را فسخ نمایید.
  • مگر اینکه در قرارداد برای عدم پرداخت ثمن ضمانت اجرایی درج شده باشد.تحت این عنوان که اگر خریدار تا زمان مشخصی وجه را به فروشنده نپردازد فروشنده حق فسخ خواهد داشت.
  • معامله ایشان با شخص دیگر درست و غیر قابل خدشه است و امکان ایراد، بطلان و فسخ آن نیست.
  • به طور کلی اینطور معامله کردن اشتباه است و به طرف فرصت سوء استفاده می دهد.حال تصور نمایید که خریدار خوردو هیچ وجه، حساب بانکی بیا مالی به نام خود نداشته باشد و بعداً و پس از محکومیت برای پرداخت وجه معامله با شما دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را هم بدهد که مطمئناً آن وضعیت خوشایند شما نخواهد بود.

 

حق انتشار محفوظ است ©