شماره: 6706
1400/02/11
نحوه تقسیم اموال متوفی بین همسران

با سلام . همسرم سه سال پیش فوت شده . همسر اول ایشان سی سال است باتفاق دو فرزندش مقیم امریکا و درانجا زندگی میکند . هم اکنون بدایل نداشتن کد ملی همسر اول حقوق همسرم در این مدت مسدود و پرداخت ان منوط به امدن یا وکالت ار همسر اول میباشد . و چون خانه کوچکی هم از همسرم بجا مانده و طبعا انها هم ارث میبرند و با تماسهایی که باوهمسر اول ایشان داشتم ایشان نه قصد امدن دارد و نه مایل به دادن وکالتنامه است ومیخواهم بدانم وضعیت من چگونه است ؟ از چه طریق میتوانم برای گرفتن حق خودم اقدام کنم ؟؟ ادر صورت نیامدن و ندادن وکالتنامه برای تقسیم اموال متوفی به کدام مرجع قضایی باید شکایت کنم ؟؟ اصلا امکان شکایت حقوقی هست یا خیر . ممنون

 

پاسخ - نحوه تقسیم ارث بین همسران متوفی

  • در فرض سوال شما دو مشکل وجود دارد ؛ یکی امکان دریافت حقوق بازنشتگی متوفی و دوم تقسیم امول و ماترک از جمله منزل مسکونی، که به ترتیتب به این دو سوال پاسخ داده می شود :

1-  حقوق بازنشستگی و مستمری در حوزه تخصص ما نیست و در این خصوص کمک و راهنمایی قاطعی به شما نمی توانیم بکنیم بهتر است با مراجعه به آن اداره یا سازمان بازنشستگی مشکل خود را حل کنید و یا با یک وکیل متخصص امور اداری مشورت کنید.ولی به نظر می رسد شما بتوانید حداقل قسمتی از حقوق را به صورت ماهایانه و مرتب بگیرید.

2- در خصوص نحوه تقسیم مال غیر منقول یا آپارتمان نیز باید گفت بدون نیاز به حضور و هماهنگی و رضایت سایر ورثه می توانید با مراجعه به دادگاه تقاضای تقسیم ماترک یا دستور فروش بدهید.البته لازم است قبل از این گواهی انحصار وراثت را گرفته باشید.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©