شماره: 6700
1400/02/09
امکان مسدود کردن حساب های بانکی بدهکار

مدت بیست روز هست که خانمم حسابهای بانکی را به خاطر مهریه مسدود کرده رفتم دادگاه اجرای احکام اعتراض کردم گفتن حسابها به هیج وجه باز نمیشه مگر رضایت خانمت را بگیری. با خانمم صحبت کردم گفتن تا یکسال باز نمیکنم و به سختی زندگی میکنم از خانواده ام قرض میگیرم لطفا راهنمایی کنین ایا راهی وجود دارد که بتونم حسابهایم را باز کنم ؟

راههای مطالبه مهریه و توقیف اموال زوج (شوهر)

 

پاسخ - مسدود شدن حساب بانکی توسط طلبکاران

  • کلیه طلبکاران از جمله زوجه که طلبکار مهریه میباشد میتواند اموال شخص مدیون (از جمله حسابهای بانکی وی ) را به میزان طلب خود توقیف نمایند. در این صورت صرفا زمانی حسابهای شما رفع توقیف میشوند که طلب خود را پرداخت نمایید و یا با طلبکار خود به نحوی سازش نمایید و البته به عنوان یک راه حل سوم می توان با مراجعه به شعبه صادر کننده دستور توقیف مال دیگری را معرفی نمایید تا در جهت تامین، توقیف شود و پس از آن حساب شما آزاد گردد.
  •  
حق انتشار محفوظ است ©