شماره: 6694
1400/02/08
مسئولیت نهایی پرداخت مبلغ چک بابت بدهی شخص دیگر

سلام من برای یک شرکت تعاونی که دارای دسته چک نبود جهت خرید کالا تعدادی چک صادر نموده ام و با توجه به اینکه چند مورد آن برگشت خورده و تعدادی هم دست اشخاص می باشد و از آنجایی که اینجانب بدهکار نمی باشم جهت دریافت چک های خودم چه اقدامی باید بکنم و یا اینکه بعدها دیون ان بر گردن اینجانب نیافتد چکار کنم توضیح اینکه : پشت چکها را مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره امضا و مهر خورده در متن چک نوشته شده بابت خرید تعاونی بابت فاکتور در ضمن اینجانب یک شرکت تعاونی مصرف که دارای 7 سهام دار می باشد دارای سهام هستم و اینجانب نائب رئیس هیئت مدیره نیز می باشم

 

پاسخ: مسئول پرداخت وجه چک بایت بدهی یک شرکت

  • چنانچه چکها برگشت بخورند در هر حال شما که صادر کننده چک هستید مسئول پرداخت مبلغ چکها میباشید. در صورتی که وجه چک از سوی شما پرداخت شد، شما نیز چون مسئول پرداخت چکها نبوده اید میتوانید برای دریافت مبلغ چکها به شرکت تعاونی مراجعه نمایید. 
  • چنانچه طلبکاران بابت چک برگشت خورده از شما شکایت نمودند میتوانید مسئولین پرداخت چک را به دادرسی جلب نمایید.(جلب ثالث)

 

حق انتشار محفوظ است ©