شماره: 6690
1400/02/05
چطور می توان از زندان نسبت به رای تجدیدنظر خواهی کرد ؟

سلام،بنده به دلیل مهریه در زندان بودم که به من ابلاغ شد که طلاق بائن از نوع طلاق خلع و همچنین حضانت دختر11ساله ام را دادگاه به همسرم داده،من در وقت مقرر اعتراض خودم را نسبت به دادنامه نوشتم و به کارمند زندان دادم جهت ارسال به دادگاه،بعد از چند روز که توسط خانواده ام متوجه شدم که عمدأ یا سهوأ اعتراض بنده به دادگاه ارسال نکردند در زندان که پیگیری کردم جوابی درست بهم ندادند بعد از آزادی دوباره اعتراض گذاشتم رفت تجدیدنظر و اعتراضم را رد کردند،آیا راهی هست که من بتوانم از حقم که ضایع شده دفاع کنم؟

پاسخ - روش و مهلت تجدید نظرخواهی از زندان

  • اشخاصی که در زندان هستند چنانچه نسبت به دادنامه ای اعتراض نمایند، این موضوع به ثبت رسیده و تاریخ ثبت ، تاریخ تجدید نظرخواهی میباشد . بنابراین فرض عدم اقدام زندان محال به نظر میرسد.
  • چنانچه فرصت فرجامخواهی دارید میتوانید برای فرجامخواهی اقدام نمایید در غیر این صورت میتوانید درخواست اعمال ماده 477 را نمایید.
حق انتشار محفوظ است ©