شماره: 6679
1400/02/13
نحوه دریافت خسارت از شهرداری

با سقوط در گودال شهرداری خسارت به اتومبیل شخصی وارد امد که با کروکی پلیس و حکم دادگاه پنجاه درصد خسارت شهرداری پرداخت نماید حالا 16ماه گذشته شهرداری امروز فردا میکند چکار باید انجام بدم ؟ممنون

پاسخ - دریافت خسارت از شهرداری

  • طبیعتاً شهرداری هم مانند سایر نهادهای عمومی با میل خود بدهی اش را پرداخت نمی کند و شما باید اجبار نمایید.متداول ترین راه اجبار شهرداری گرفتن نامه توقیف اموال و مسدود نمودن حساب های شهردای است، البته این در صورتی است که حساب و بدهی شهرداری زیر یکصد میلیون تومان باشد.در غیر اینصورت باید در بودجه سال بعد آن نهاد تعریف شود.

همجپچنین در صورتی که طلب شما کمتر از یکصد میلیون تومان است می توانید حساب شهرداری را نزد اشخاص ثالث یا اموال شهرداری را توقیف نمایید. 

 

حق انتشار محفوظ است ©