شماره: 6678
1400/01/25
چطور می توانم سهم ارث خود را از مغازه پدرم مطالبه کنم ؟

باسلام.۶ سال از فوت پدرم میگذرد‌.سهم الارثم رو از مغازه می خواهم.متاسفانه برادرم نه می فروشد و نه سهم من را میدهد و همچنان فعالیت دارد.چطور اقدام کنم؟ممنون میشم جوابم رو بدهید.

 

پاسخ - تقسیم سهم الارث

  • چنانچه ورثه در باب تقسیم سهم الارث خود به توافق نرسند، میتوانند درخواست تقسیم ارث خود را از دادگاه بخواهند.فصل هفتم قانون امور حسبی به این موضوع پرداخته است.
  • ماده300 قانون امور حسبی بیان میدارد : در صورت تعدد ورثه هر يك از آنها مي توانند از دادگاه درخواست تقسيم سهم خود را از سهم ساير ورثه بخواهند.
  • ماده304 همین قانون بیان میدارد : درخواست تقسيم بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد:

1 - نام و مشخصات درخواست كننده و متوفي .
2 - ورثه و اشخاص ديگري كه تركه بايد بين آنها تقسيم شود و سهام هر يك .

  • ماده 317 همین قانون اظهار میدارد : در صورتي كه مالي اعم از منقول يا غير منقول قابل تقسيم و تعديل نباشد ممكن است فروخته شده بهاي آن تقسيم شود. فروش اموال به ترتيب عادي به عمل مي آيد مگر آنكه يكي از ورثه فروش آن را به طريق مزايده درخواست كند.
  • بنا بر مواد فوق میتوانید دادخواست تقسیم ارث خود را به دادگاه ارائه نمایید.
  • علاوه بر این امکان طرح دعوای خلع ید شماعی برای هر یک از شرکا وجود دارد که نتیجه آن بیرون کردن آن شریک از ملک موضوع اختلاف است.
  • همچنین می توانید با ارسال اظهارنامه و اخطار اجرت المثل ایام تصرف فرد را مطالبه نمایید و در صورت امتناع طرف اجبار وی به پرداخت معادل اجاره آن محل را (به اندازه سهم خود) بخواهید.

 

حق انتشار محفوظ است ©