شماره: 6665
1400/01/30
چطور از تخلیه مغازه ام توسط مالک جلوگیری کنم ؟

سلام

بنده چند سال است که مستاجر یک مغازه هستم.امسال مالک و صاحب مغازه گفته باید تخلیه کنی. پاشو کرده تو یه کفش که باید تخلیه کنی.الان تکلیف من چیه با این جنسا و وسایل؟؟؟

 

پاسخ - تخلیه ملک تجاری

  • ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 بیان میدارد:از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط‌مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.
  • ماده 3 همین قانون اظهار داشته:پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‌ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه‌قضاییه انجام خواهد گرفت.
  • ماده 6 این قانون بیان میدارد:ماده 6 - هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین‌مستاجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد‌اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.

تبصره 2 - در صورتی‌که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت‌عادله روز را دارد.

  • بنابراین چنانچه مهلت اجاره شما پایان یافته چاره ای نداشته و موظف به تخلیه ملک میباشید. چنانچه به مالک سرقفلی پرداخت کرده اید حق مطالبه آن به قیمت روز را دارا میباشید.
  • نتیجه اینکه با توجه به انقضای مدت چاره ای به جز تخلیه ندارید و باید ملک را تخلیه کنید و برای شما هیج امتیاری وجود ندارد و اینکه شما اجناسی در مغازه دارید حقی برای شما ایجاد نمی نماید و با توجه به نزدیک شدن پایان قرارداد اقدامات لازم را برای جستجوی جای جدید یا تمدید قرارداد با موجر خود انجام میدادید.
  • برای مطالعه کامل مقررات تخلیه اماکن تجاری موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 از طریق لینک زیر مقاله و مطلب مرتبط را مطالعه فرمایید.

 

حق انتشار محفوظ است ©