شماره: 6662
1401/01/11
اثبات رابطه نامشروع زن با متن پیام ها و چت

همسر من با چندین نفر مذکر ارتباط نامشروع برقرار کرده ، پیج ها و متن پیام ها به دست آوردم ، آیا میشود رابطه نامشروع را ثابت کرد ؟

 

پاسخ - اثبات رابطه نامشروع از روی متن پیام و چت ها

  • همانطور که میدانید اثبات هر امری در محکمه نیازمند دلایلی است که مقام رسیدگی کننده را به یقین برساند.
  • معمولا قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به جمیع دلایل و مدارک ابرازی میزان اعتبار آن را مشخص نموده و بر مبنای آن رای مقتضی صادر میکند.
  • البته مدارکی نیز وجود دارند که اعتبار آنان قطعی بوده و قاضی مکلف به تایید آنها و اصدار حکم بر مبنای انهاست. مانند اسناد رسمی. (مگر نسبت به آن ادعای جعل شود.) از سوی دیگر مدارکی وجود دارند که به موجب قانون معتبر نبوده و قاضی نمیتواند بر مبنای آن حکم صادر کند مثل شهادت شخص ولگرد.
  • در غیر موارد فوق تشخیص اعتبار مدارک با قاضی رسیدگی کننده میباشد.
  • اما در خصوص پیامکهای رد و بدل شده بین دو طرف نمیتوان حکم به وجود رابطه نامشروع میان دو طرف داد. 
  • چنانچه قرار باشد با چنین دلایلی افراد را محکوم کرد، هیچ یک از اشخاص در جامعه احساس امنیت نخواند کرد. بنابراین چنین مصالحی ایجاب میکند دلایلی که در دادگاه مورد استناد قرار میگیرند دلایل محکمی باشند. 
  • علاوه بر این اصل برائت از اصول مهم حقوق ایران میباشد که طبق آن اصل بر برائت اشخاص بوده و اثبات تخلف اشخاص نیازمند دلایل محکم و یقین آور میباشد.

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل برای شکایت رابطه نامشروع

حق انتشار محفوظ است ©