شماره: 6660
1400/01/16
سوال حقوقی - فسخ قرارداد خودرو به دلیل معیوب بودن - خیار عیب

سلام من یه ماشین پراید مدل ۸۶ تاریخ ۹۹.۱۲.۲۰ خریداری کردم.۹۹.۱۲.۲۶ وکالت دادن برا معاینه فنی و تعویض پلاک.۹۹.۱۲.۲۸ هم معاینه فنی خودرو تموم میشد.۴۵ میلیون نقد دادم ۱۵ میلیون رو برا سه ماه چک دادم من ۱۴۰۰.۱.۱۵ رفتم برا معاینه فنی رد شد.چون بالن تا ۲۰۲۱ اعتبار داشت و گفتن باید صفرشو بندازی و ۶ میلیون هم هزینشه علاوه بر اون تو قولنامه نوشته شده فنی به شرط سالم.از وقتی خریدم ماشین صدا میداد.مشکل میل سوپاپ ها حل شد دادم تعمیر.الان گیربکسشم ایراد داره نزدیک ۱ الی ۲ میلیون خرجشه هم مشکل فنی داره هم مشکل معاینه فنی گاز ایا با این همه عیوب من میتونم ماشینو قانونی پس بدم و معامله رو فسخ کنم؟

پاسخ - فسخ قرارداد خرید خودرو به دلیل عیب مبیع

  • ماده 422 قانون مدنی به بیان خیار عیب پرداخته است: اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.
  • ماده 423 همان قانون به بیان ویژگیهای عیبی که با وجود آن میتوان معامله را فسخ کرد پرداخته: خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.
  • ماده 424 قانون مدنی نیز بیان داشته: عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب ‌واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.
  • ماده 426 قانوم مدنی معیار تشخیص عیب را عرفی دانسته است: تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
  • نکته قابل توجه این است که به موجب ماده 435 قانون مدنی خیار عیب بعد از علم به وجود عیب فورا باید اعمال گردد.
  • با توجه به موارد مذکور با توجه به عیوب ماشین خریداری شده میتوانید دادخواست اعلام بطلان معامله را به دادگاه ارایه دهید.
  • بهتر است ابتدائا به موجب اظهارنامه مراتب اعلان فسخ خود را به اطلاع فروشنده برسانید.

 

حق انتشار محفوظ است ©