شماره: 6656
1400/01/12
سوال حقوقی - شرایط قبول سرپرستی اطفال بد سرپرست

با سلام ما مدت ۱۸ سال هست بچه دار نشدیم الان یک مورد بچه هست که تازه متولد شده و پدر و مادرشان بدسرپرست هستن و نمیخوان و میخوان به ما بدن میخواستم بدونم چطور میشه سرپرستی این طفل معصوم رو به عهده گرفت ممنون میشم جواب بدین

پاسخ - فرزندخواندگی و قبول سرپرستی

  • اصولا اینکه شما خانواده بد سرپرستی را میشناسید که مایل هستند سرپرستی کودک خود را به شما واگذار کنند موجب این نمیشود که قادر باشید سرپرستی این کودک را به عهده بگیرید.
  • ماده 8 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 92 شرایط کودکانی که میتوان آنان را به سرپرستی گرفت را بیان نموده است.
  • سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

الف ـ امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد.
ب ـ پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب ازسوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند.
ج ـ افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دوسال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند.
دـ هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.

  • ماده 5 همین قانون نیز اشخاصی را که میتوانند تقاضای سرپرستی این کودکان و نوجوانان را بنمایند را احصا نموده است:                   الف ـ زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.

ب ـ زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.
ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.الف ـ زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.
 

حق انتشار محفوظ است ©