شماره: 6650
1400/01/09
آیا می توان تمام اموال را به یکی از فرزندان (ورثه) داد ؟

سوال من اینه که آیا اگر فردی ساختمان یا هر املاک دیگر به عنوان خرید و فروش قولنامه ای و یا اقرار نامه محضری به فرزند خودش در زمان حیات انتقال دهد بقیه وراث میتوانند در اینده ادعایی نسبت ب ملک یا املاک مورد معامله داشته باشن مثلا بعد از فوت پدر خانواده ؟

پاسخ - انتقال اموال در زمان حیات

  • هر یک از افراد تا زمانی که در قید حیات هستند میتوانند هر گونه تصرف حقوقی در اموال خود بنمایند. مثلا میتوانند بخشی و یا کلیه اموال خود را به یکی از ورثه و یا شخص ثالثی بفروشند و یا صلح نموده و یا هبه نمایند. در این صورت بعد از فوت آن شخص سایر ورثه نمیتوانند ادعایی نسبت به آن اموال داشته باشند زیرا به مالکیت شخص دیگری در آمده است و اصلا جزء اموال متوفی محسوب نمیشود.
  • همانطور که گفته شد در این فرض فرقی نمیکند که شخص اموال خود را به شخص ثالثی منتقل نماید و یا آنها را به یکی از ورثه خود منتقل نماید. زیرا تا زمانی که اشخاص در قید حیات بوده و محجور نباشند میتوانند هر گونه دخل و تصرفی در اموال خود بنمایند و هیچ شخص دیگری نیز نمیتواند آنان را از این کار منع نماید.

 

حق انتشار محفوظ است ©