شماره: 6648
1400/01/30
آیا امکان تعلیق یا مشروط نمودن پرداخت مهریه وجود دارد ؟

با سلام ،

مادر بنده سال گذشته فوت نموده ، با اصرار خانواده پدرم رضایت داده که ازدواج مجدد کنه ، با عنایت به اینکه در جامعه مشاهده شده که بعضی در ازدواج مجدد کلاهبرداری شده ، بطور مثال زوجه پس از دریافت مقداری پول وماندن دو یا سه روز نزد زوج ، منزل شوهر را ترک نموده ، سئوال اینجاست آیا می توان در شروط عقد بخشی از مهریه را بعنوان مهریه ومابقی را بعنوان شرط زندگی در شروط ضمن عقد عنوان نمود. بطور مثال توافق روی 50 عدد سکه باشد 20 عدد بعنوان مهریه و 30 عدد به عنوان شروط زندگی پس از فوت زوج پرداخت گردد.

پاسخ - امکان تعلیق، شرط و اجل برای مهریه

  • مهریه اصولا قراردادیست میان طرفین عقد نکاح. بنابراین مانند هر قرارداد دیگری میتوان ا را معلق به حصول نتیجه ای نمود. اما آنچه که اجرای عقد به آن معلق میشود باید شرایطی داشته باشد تا خللی به صحت عقد وارد نیاورد.
  • میتوانید برای اجرای قرارداد (پرداخت مهریه) مدت زمانی را تعیین نمایید.مثلا میتوانید پرداخت مهریه را موکول کنید به گذشت پنج سال از تاریخ عقد نکاح. (تعیین اجل در پرداخت مهریه)
  • هر چند که تعلیق مهریه و مشروط نمودن آن به فوت شوهر از نظر اینجانب واجد اشکال به نظر نمی رسد.
  • راه دیگر این است که به صورت شرط ضمن عقد مبلغ یا مالی را متعلق حق زوجه قرار دهید، مثلاً مهریه را 20 سکه و عندالمطالبه ذکر نمایید و شرط شود در صورت فوت شوهر معادل 30 سکه از اموال شوهر به زن هبه یا صلح می شود.مطابق تعریف اخیر هبه در زمان انشاء واقع شده ولی اثر آن منوط به واقعه فوت.مشابه صلح عمری یا بیمه عمر که در سیستم حقوقی ما به رسمیت شناخته شده است.
حق انتشار محفوظ است ©