شماره: 6639
1400/01/30
امکان فسخ معامله خودرو توسط فروشنده به بهانه ضرر

سلام

برج ۱۱ پژو روآ خریدم تصادفی بود و خرج کردم و از روزی که ماشین و مدارک تحویل گرفتم و کل مبلغ پرداخت كردم صاحب ماشین حاضر به انتقال سند نبوده و حالا زنگ زده و میگه ماشین رو ارزون فروختم و تو این مدت من شکایت کردم آیا فروشنده میتواند شکایت کند؟ تشکر

پاسخ - فسخ به دلیل غبن و ضرر در معامله 

  • چنانچه خودرو را به وسیله مبایعه نامه از فروشنده خریده اید، میتوانید دادخواست الزام به فک پلاک و تنظیم سند رسمی خودرو را به دادگاه ارائه دهید. 
  • چنانچه فروشنده مدعی باشد ارزش خودرو بیش از قیمتی است که معامله  طبق آن منعقد شده ، در صورت اثبات وجود غبن میتواند معامله را فسخ کند. معمولا برای این اقدام ابتدا اظهارنامه ای توسط فروشنده مبنی بر اعلام فسخ معامله برای شما ارسال میشود. 
  • در هر حال چنانچه وجود غبن در معامله ثابت شده و معامله به این دلیل فسخ شود، هزینه هایی که برای ماشین از طرف شما پرداخت شده، قابل مطالبه میباشد.
  • چنانچه که غبن در معامله ثابت نشود، در صورتی که دادخواست خود مبنی بر الزام به فک پلاک و تنظیم سند رسمی را تقدیم دادگاه نموده باشید، دادگاه فروشنده را ملزم به انتقال رسمی خودرو به شما مینماید.
حق انتشار محفوظ است ©