شماره: 6635
1400/01/31
چگونه برای ملک مشاعی درخواست الزام به تنظیم سند کنم؟

سلام همسرم درسال 92 زمینی در شیراز طی وکالت‌نامه و مبایعه نامه خریداری و سپس به بنده منتقل نمودند با تماسهای مکرر با فروشنده نامبرده به بهانه های مختلف از انتقال سند خودداری مینماید(زمین فاقد سند و بصورت مشاع بوده و کسانی دیگر سند مشاعی برای قطعات خود گرفته اند) با پیگیری متوجه گردیدم فروشنده کلاهبرداره و تازگی آزاد گردیده که با همکاری دفترخانه اقدام به تخلفات ملکی مینمایند راهی برای دادن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی دارم لطفاً راهنمایی بفرمایید

پاسخ - الزام به تنظیم سند رسمی

  • با توجه به اظهارات شما ملک خریداری شده فاقد سند رسمی میباشد. بنابراین املاکی که فاقد سند رسمی هستند اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آنها بلاوجه میباشد.البته اگر ملک سند مشاعی مالکیت هم داشته باشد امکان تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند وجود دارد.
  • در املاکی که سند رسمی برای آنها صادر نشده است خرید و فروش آنها به واسطه مبایعه نامه عادی انجام میشود. شخصی که از طریق مبایعه نامه چنین ملکی به وی منتقل شده است میتواند تقاضای صدور سند رسمی را از اداره ثبت بنماید.
  • علاوه بر این از گفته های شما چنین برداشت میشود که شخص فروشنده اصولا مالک ملک نبوده و اقدام به فروش ملک غیر نموده است.
  • اگر چنین موضوعی صادق باشد، شما میتوانید دعوای کیفری انتقال مال غیر را علیه فروشنده مطرح نمایید.
  • ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر بیان میدارد:کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود.
  • پس کسی که مال غیر را به دیگری منتقل نماید در حکم کلاهبردار است و مجازات وی همان مجازات کلاهبردار است. (یعنی مجازات تعیین شده در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367.
حق انتشار محفوظ است ©