شماره: 6629
1400/01/31
چگونه و از کجا پرینت مکالمات نامزدم را بگیرم ؟

سلام خسته نباشید چند روزه کارای نامزدم مشکوکه. شماره دیدم تو گوشیش که میگفت کسی نیست و فکنم میپیچوند میشه پرینت گرفت از تماس پیامک ها بهش شک دارم ؟

پاسخ سوال - پرینت مکالمات نامزد

  • پرینت پیامکهای اپراتورهای داخلی مانند همراه اول و ایرانسل و ... توسط شخصی که خط تلفن به نامش ثبت شده صرفا امکانپذیر است.
  • اما در مورد اشخاص دیگری که خط به نام آنان ثبت نشده تنها در صورتی میتوانند پرینت پیامکها را اخذ نمایند که دعوایی در مراجع دادگستری در جریان باشد و یکی از طرفین به پیامکهای ارسالی شخص مقابل در دعوی استناد نماید و مرجع رسیدگی کننده این مدرک را موثر در دعوی تشخیص داده و دستور پرینت پیامکهای ارسالی را صادر نماید. در غیر این صورت امکان اخذ پرینت پیامکهای ارسالی برای اشخاص وجود ندارد.
  • ضمناً مشخص نیست منظور شما از نامزد همسرتان است که با وی عقد نموده ولی زندگی مشترک را شروع نکرده اید یا منظورتان شخصی است که فقط با وی قرار عقد و ازدواج دارید.
حق انتشار محفوظ است ©