شماره: 6619
1400/02/05
چگونه می توان بابت وصول طلب،خودرو بدهکار را به مزایده و فروش گذاشت ؟

سلام من محکوم له هستم (طلبکار) که اقدام به توقیف خودرو محلوم علیه (بدهکار)نمودم الان قراره خودرو به مزایده گذاشته بشه من چطور میتونم این خودرو را به جای طلبم بردارم؟ ایا بعد از اتمام مزایده در صورت تمایل میتونم به بالاترین قیمت پیشنهادی توسط شرکت کنندگان این خودرو را بردارم؟ یا اینکه حتما باید در مزایده شرکت کنم در صورتی که بالاترین پیشنهاد را داده باشم میتونم این خودرو را ببرم

 

پاسخ - چگونگی مزایده خودروی بدهکار

  • در مزایده خودرو چنانچه تمایل دارید خودرو را بخرید، شما نیز مانند سایر اشخاص میتوانید در مزایده شرکت کرده و با پیشنهاد بیشترین قیمت مالکیت خودرو را به دست آورید. پس تفاوتی میان شما به عنوان محکوم له و سایر خریداران وجود ندارد.
  • ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی مقرر میدارد:محکوم‌له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (‌مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش‌ هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.
  • ماده 131 قانون مذکور مقرر میدارد: هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف‌و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و‌در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت. پس در صورتی که خودرو مورد مزایده خریداری نداشته باشد نیز شما میتوانید خودرو را به جای طلبتان مالک شوید. ( به نسبت طلبتان)

 

حق انتشار محفوظ است ©