شماره: 6612
1400/02/05
درخواست خلع ید علیه مستاجر قانونی ملک

سلام ببخشید مجددمزاحم میشم شما را به خدا کمکم کنید من مستاجر ملکی بودم که قراردادی با مالک داشتم که در ازای مراقبت از ملکشون و پرداخت هزینه های تعمیرات و بازسازی که قبل از ما یکسال ملک بعلت خالی بودن از سکنه مکان خلاف عده ای سارق میشه و علاوه بر جرم هایی مانند تجاوز و.... توسط پلس بازداشت و با مالک ما تماس گرفتند جهت پاسخگویی) ملکی که تحویل گرفتم خرابه بود تعمیرش کردم بازسازیش کردم قراردادم ۱۰ ساله بود ۶ماه بعد همسایه مجاور ادعا مالکیت کرد رفته علیه من که تنها متصرف خونه بودم هم نه علیه غیر متصرف خلع ید گرفته. درحالیکه ملک یکسال و نیم قبل فروخته و مالک بعدی هم مشکلی نداشت با ما حتی مبلغ هم بابت هزینه هام در نظر گرفت ولیکن این همسایه مجاور که با فریب قاضی موفق به خلع ید شده ۶ ماه اثاث خانه ام را بار زده برده نابودم کرده ۶ ماههه خانه و سرپناه ندارم فریاد رسی هم ندارم

پاسخ - نحوه دفاع مستاجر در مقابل ادعای خلع ید

  • پاسخ به پرسش شما نیازمند بررسی و مطالعه پرونده است. لطفا با شماره های موجود در سایت برای مشاوره حضوری و یا تلفنی تماس حاصل نمایید. و در هر حال باید به شما بگوییم که زمان بد و نامناسبی به فکر مشورت با وکیل افتاده اید و باید زودتر از این مراجعه و مشاوره می نمودید در هر حال هر چند که سوال شما بسیار ابهام دارد اجمالاً به این نحو پاسخ داده می شود که : 
  • دعوای خلع ید توسط مالک ملک به طرفیت متصرف غیرقانونی ملک طرح میگردد. بنابراین خواهان دعوی خلع ید سه مورد را باید در دادگاه ثابت نماید تا موفق به گرفتن رای دادگاه له خود شود. اولاً اثبات مالکیت خود بر ملک. ثانیاً  خوانده دعوی، متصرف ملک میباشد. ثالثاً اثبات غیر قانونی و غاصبانه بودن تصرفات خوانده.
  • بنا بر اظهارات شما همسایه ملک نسبت به ملکی که مالک آن نبوده دعوی خلع ید را مطرح نموده است و موفق به اخذ حکم خلع ید شده است. که این موضوع با توجه به مطالب فوق بعید به نظر میرسد زیرا خواهان به گفته شما مالک رسمی ملک نیست.
حق انتشار محفوظ است ©