شماره: 6610
1399/12/07
سوال حقوقی - توقیف سهم الارث زوج بابت مهریه

سلام از شوهرم طلاق نگرفته ام ۶ ساله جدا زندگی میکنیم خانه اش جزء مستثنیات دین هست. ۲ساله بچه ها رو فرستاده پیش من که با مادرم زندگی میکنم و مستاجر هست مادرم نفقه بچه ها رو نمیده پسر۲۴ ساله دختر ۱۷ ساله. و زن صیغه کرده تفاهم نداریم ...۱0۰عدد سکه مهریه ام است خانه ی پدریش که سهم الارث اش است و میخوام توقیف کنم ولی جاری بنده ۴سال پیش به خاطر مهریه اش توقیف کرده و هنوز توقیفه ...من چه کار باید بکنم که حق خودم و از شوهرم بگیرم؟

 

پاسخ - توقیف مهریه از سهم الارث زوج

  • شما میتوانید به دفتر ازدواج و طلاقی که سند ازدواج شما را تنظیم نموده است مراجعه نمایید و با ارایه سند ازدواج خود درخواست صدور اجرائیه برای مهریه خود بنمایید.
  • سپس به اداره ثبت مراجعه نموده و سهم الارث همسر خود را از خانه موروثی وی توقیف و مهریه خود را از این طریق مطالبه نمایید.
  • چنانچه جاری شما قبلا مهریه خود را اجرا گذاشته و خانه پدر همسرتان را توقیف نموده، این توقیف فقط به میزان سهم الارث همسر وی از خانه موروثی میباشد و حتی اگر میزان مهریه وی بیشتر از سهم الارث شوهرش باشد نمیتواند سهم بقیه ورثه را توقیف نماید. زیرا سهم الارث هر شخص مانند سایر دارایی های وی متعلق به خودش میباشد حتی اگر این سهم الارث هنوز بین ورثه تقسیم نشده باشد.
  • شما نیز فقط میتوانید سهم همسرتان از خانه موروثی را مطالبه نمایید. مثلا چنانچه سهم وی یک دانگ از ملک باشد، شما صرفا همین یک دانگ را میتوانید توقیف نمایید ولو اینکه ارزش مهریه شما بیشتر از قیمت یک دانگ از ملک موصوف باشد.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©