شماره: 6566
1399/12/05
سوال حقوقی - توقیف اموال - اجرای ثبت

سلام بنده بابت طلبم از فردی که چک کشیده بود، از طریق اداره اجرای ثبت حقوقش رو توقیف کردم. بعد از چند ماه با همدستی خانمش، مهریه خانمش رو اجرا گذاشته و میخاد با استفاده از ممتاز بودن دیونی مثل مهریه، توقیف حقوقش رو به نام خانمش تغییر بده.در اداره ثبت هم آشنا دارن . میخاستم ببینم از طریق بند 1 ماده 148 قانون اجرای مدنی که اولویت رو به فردی میده که اول حقوق رو توقیف کرده، میتونم متقاعد کنم اداره ثبت رو که اولویت با بنده هست یا نه؟ و اگر اداره ثبت قبول نکرد چکار باید بکنم؟ ‌ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی در هر مورد که اجراییه‌ های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (‌مامور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم ‌لهم را به ترتیب‌زیر رعایت نماید:

1 - اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف اموال تامینی یا اجرایی باشد‌محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت. 2 - خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود. 3 - نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم‌علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال. 4 - بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.

 

پاسخ - اولویت طلبکاران در توقیف و وصول طلب 

  • چنانچه توفیف از سوی شما زودتر انجام شده باشد، در دریافت حقوق توقیفی اولویت دارید زیرا حق اولویت مهریه مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی بسیار ناچیز است.پس نگران موضوع نباشید و اگر شما زودتر اموال را توقیف کرده اید اولویت خواهید داشت.
  • به نظر می رسد این قاعده هم در مورد اجرای اسناد لازم الاجرا و هم در مورد اجرای احکام دادگستری جاری باشد.

 

حق انتشار محفوظ است ©