شماره: 6562
1399/11/05
سوال حقوقی - سهم ارث (پسر - دختر - همسر)

سلام و خسته نباشید

مدتیست پدرم فوت کرده لطفا بفرمایید اگر به فرض پدر من مبلغ 200 میلیون تومان درحساب خود داشته اکنون این مبلغ چگونه وبه چه نبستی به فرزندان و مادرم تعلق میگیرد..؟تعداد فرزندان یک پسر/چهار دختر/و مادرم میباشد.لطفا مبلغی را که به هر کدام تعلق میگیرد بفرمایید.با سپاس

پاسخ - میزان سهم ارث (پسر - دختر - همسر) 

  • مادر شما معادل یک هشتم از دارایی یعنی 25 میلیون از کل مبلغ را میبرند.
  • مبلغ باقیمانده بین فرزندان تقسیم میشود، به این صورت که فرزند پسر دو برابر هر دختر ارث میبرد.
  • پس هر یک از دختران حدوداً 29/166/000 (بیست نه میلیون و صد شصت شش هزار تومان) و فرزند پسر معادل 58/333/000 (پنجاه هشت میلیون و سیصد و سی سه هزار تومان) ارث میبرند.

 

حق انتشار محفوظ است ©