شماره: 6555
1400/02/08
خلع ید از ملک مورد مزایده مسکن مهر

با سلام و احترام.عرض شود که یک واحد مسکن مهر در مزایده برنده شدم.ولی سند رسمی ندارم و ملک هم در تصرف احدی از اعضای تعاونی میباشد.راه حل خلع ید از ملک موصوف به چه صورت باید انجام شود؟ تشکر و سپاس وافر

 

پاسخ - الزام به تنظیم سند - خلع ید

  • در این صورت شما میتوانید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را تقدیم دادگاه بنمایید. پس از اخذ حکم قطعی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی و طی مراحل قانونی ثبت سند به نامتان، چنانچه همچنان ملک در تصرف اشخاصی بود، میتوانید دادخواست خلع ید خود را به طرفیت متصرفین مطرح نمایید.

 

حق انتشار محفوظ است ©