شماره: 6552
1400/04/22
امکان ابطال رضایت نامه و توافق نامه با شریک مشاعی ملک

سلام،پدرم با همسایه رضایت نامه قطعه زمین برای احداث ،در دفتر خانه امضا کردند، که در این رضایت نامه به همکف ۱۰۰ درصد رضایت داده شده که قطعه ما مسکونی و قطعه طرف مقابل تجاری هست ،حال هچ فایده ای برای ما۱۰۰درصد مسکونی ندارد ،ولی برای طرف مقابل منافع زیادی دارد،چگونه میتوان رضایت نامه ای ک تنظیم شده ابطال یا فسخ نمود؟

 

پاسخ - راه های فسخ و ابطال قرارداد

  • ماهیت توافق نامه تنظیم شده میان پدرتان با شریک مشاعی باید بررسی شود که آیا قرارداد مشارکت می باشد یا صرفا تعهد به انجام قرارداد است و یا تقسیم نامه و ... هر یک از این قراردادها آثار و احکام خاص خود را دارد و نمی توان بدون بررسی آن رضایت نامه نسبت به امکان ابطال یا فسخ رضایت نامه اظهار نظر نمود.
  • با این حال در ادامه فروض مختلف در نظر گرفته می شود:

1- اگر این توافق نامه قرارداد تقسیم (تقسیم نامه) باشد در این صورت مستندا به ماده 599 و 601 قانون مدنی تقسیم بعد از آن که صحیحا واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند مگر این که بتوان اثبات نمود تقسیم به غلط انجام شده است به این معنی که بدون در نظر گرفتن سهم هر یک از شرکا تقسیم شده باشد که در این حالت تقسیم باطل می شود. در غیر این صورت تقسیم لازم الاجرا بوده و نمی توان جز با توافق طرفین آن را منحل نمود.

2- اگر این توافقنامه قرارداد مشارکت باشد به هر نحوی که میان طرفین توافق شده باشد عمل می شود و عقد شرکت نیز  عقدی لازم است و اگر در قرارداد حق فسخی شرط نشده باشد امکان ابطال یا انحلال آن وجود ندارد.

3- اگر این توافقنامه صرفا مذاکرات مقدماتی پیش از قرارداد مشارکت یا تقسیم باشد در این صورت الزام آور نمی باشد و هر یک از طرفین می توانند از انجام آن خودداری نمایند.  

  • به موجب ماده 219 قانون مدنی اصل بر لزوم قراردادها میباشد. پس عقد مشارکت عقدی لازم است.
  • هیچ یک از طرفین نمیتوانند قرارداد را به طور یک طرفه بر هم بزنند، مگر آنکه حق فسخ در قرارداد برای آنها پیش بینی شده باشد.
  • بنا بر این شما میتوانید با توافق با طرف دیگر قرارداد به مطلوب خود دست یابید.

 

حق انتشار محفوظ است ©