شماره: 6548
1400/04/20
الزام خودروساز و فروشنده خودرو به انجام تعهد تحویل

سلام
من در سال 96 با پرداخت 50 میلیون تومان و سود مشارکت سالانه 18 درصد اقدام به ثبت نام یک خودرو تیوولی از شرکت رامک خودرو کردم.مبلغ خودرو در زمان ثبت نام 102/900/000 تومان در قرار داد شرکت قید شده بود که قرار شد شرکت پس از 150 روز کاری پس از اخذ مابقی ثمن معامله خودرو را به اینجانب تحویل دهد.متاسفانه پس از گذشت 3سال شرکت بر خلاف مفاد قرارداد در خواست مبلغ 730 میلیون تومان در قبال تحویل خودرو را کرده است.از انجایی که تهیه چنین پولی در توان اینجانب نیست و از طرفی اخذ آن بر خلاف مفاد قرارداد شرکت است لذا از جنابعالی تقاضای راهنمایی جهت احقاق حقوق خود را دارم.

 

پاسخ - الزام فروشنده به تحویل خودرو

  • در این مورد قرارداد منعقده میان شما و شرکت باید مورد بررسی قرار گیرد.
  • چنانچه برای تخلف هر یک از طرفین قرار داد از مفاد آن ضمانت اجرایی پیش بینی شده باشد، مثل اینکه در صورت تاخیر در انجام تعهد هر یک از طرفین، وی باید مبلغ معینی را به عنوان خسارت تاخیر یا عدم انجام تعهد بپردازد. در این صورت میتوانید با مراجعه به دادگاه خسارت تعیین شده را مطالبه نمایید.
  • در غیر این صورت (عدم پیش بینی خسارت در قرارداد ) هم میتوانید به دادگاه مراجعه و خسارت تاخیر یا عدم اجرای تعهد را مطالبه نمایید که در این صورت تعیین میزان خسارت به عهده دادگاه خواهد بود.
  • در هر صورت میتوانید با استناد به قرارداد منعقده الزام طرف مقابل به انجام تعهد و تحویل خودروی خریداری شده را بنمایید.

 

حق انتشار محفوظ است ©