شماره: 6539
1400/04/22
دستکاری در سند وکالت

باسلام ، بنده ملکی را مشاع با همسرم خریداری نمودم ،لکن بواسطه معامله فضولی وی که منجر به تصرف عدوانی ملک توسط دوستش گردید سه سهم ایشان را درسال 1395 توقیف نمودم ،اکنون پس ازعدم توافق اقدام به اجراییه نمودم لکن خواهرش با مبایعه نامه عادی و وکالتنامه در همان دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند و توقیف عملیات اجرایی بر علیه برادرش و بنده نمود که منجربه صدور دستور موقت شده است.اکنون درپی بررسیها متوجه شدم که اسناد ایشان نسبت به پلاک ثبتی فرعی مغایر با ملک توقیفی انشاء شده و با دستکاری نمودن و اخذ اقرار اصلاحی برای وکالتنامه و تصحیح پلاک ثبتی اقامه دعوی نموده است .
تقاضا دارم نسبت به اینکه ایا میتوان براساس اسناد دستکاری شده ایشان ادعایی نمود و ایا این اسناد باطل نیست ؟

پاسخ - دست بردن و تغییر مندرجات سند رسمی

  • طبق ماده 523 قانون مجازات اسلامی هر گونه قلم بردن یا الحاق یا محو و ... در اسناد، جعل محسوب شده و جرم تلقی میشود.
  • چنانچه مدعی تحقق چنین جرمی هستید باید ادعای خود را مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول در دادگاه صالح عنوان کنید.
  • در صورتیکه مرجع صالح حکم قطعی مبنی بر تحقق جرم جعل و استفاده از سند مجعول صادر کند ، با مراجعه به محاکم حقوقی میتوانید دادخواست اعلام بطلان معامله واقع شده بر مبنای سند مجعول بنمایید.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©