شماره: 5460
1399/07/11
سوال حقوقی - تهمت - افترا - تهدید

سلام
من شاکی دارم که از من برای افترا و تهدید شاکی شده و با بردن شاهد به دادگاه و شهادت دروغ به 50 ضربه شلاق و 8 میلیون جزای نقدی محکوم کرده رای غیابی صادر شده از شما خواهش دارم که به من کمک کنید من به عدالت الهی قسم می خورم که بی گناه بوده ام و شاکی من با دادن رشوه این اتهامات را به من زده از شما تقاضای کمک دارم.

 

پاسخ - افترا - تهدید - تهمت

  • برای امکان دفاع از اتهام انتسابی و رای صادره علیه شما مبنی بر تهدید، توهین و افترا توصیه می کنیم و خوب است که حضوراً به یک وکیل مراجعه کنید و مشاوره گرفته یا دفاع از پرونده خود را به وی بسپارید.
  • برای اینکه یک وکیل بتواند از شما دفاع کند یا در قالب مشاوره ارائه طریق نماید لازم است از جزییات وقایع رخ داده اطلاع داشته باشد پس حضور شما نزد وکیل ضروری است.

 

 

مطالب مرتبط با تهدید - توهین و افترا :

1- جرم شهادت دروغ و مجازات آن

2- شکایت افترا، تهمت و مزاحمت

3- نمونه شکوائیه و رای کیفری تهدید،توهین و افتراء

4- راه های اعتراض به رأی دادگاه ، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام

حق انتشار محفوظ است ©