شماره: 5427
1399/05/24
سوال حقوقی - الزام به تنظیم سند خودرو - معامله شفاهی

بنده یک دستگاه خودروی پراید در تاریخ 1397/05/03 به صورت امانت و تعمیر از شخصی گرفتم و بعد از تعمیر به صورت تلفنی معامله و مبلغ ثمن آن را پرداخت نموده ام که مستندات آن موجود میباشد ولی فروشنده هیچ گونه اقدامی نمیکند.درضمن یک بار هم اظهار نامه رسمی برای ایشان ارسال نموده ام.

 

پاسخ - سند رسمی خودرو - اثبات مالکیت - معامله شفاهی

  • معامله شفاهی و تلفنی در سیستم حقوقی ما صحیح است و نفی نشده است.
  • اثبات معامله شفاهی و تلفنی کار راحتی نیست برای اینکه شما با این ادعا بر خلاف قاعده تصرف رفتار نموده اید پس بار اثبات و زحمت ارائه دلیل بر عهده شما است.
  • شما باید به دادگاه حقوقی مراجعه نموده و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و اثبات مالکیت بدهید.
  • اینکه وجه را کامل پرداخت نموده اید و خودرو در تصرف شما بوده و شهود احتمالی و اوضاع و احوال حاکم موید وقوع معامله و خواسته شما است.

 

 

مطالب مرتبط با تنظیم سند خودرو :

1- الزام به انجام تعهدات قراردادی، خسارت قراردادی

2- نکات مهم درخصوص قرارداد بیع یا خرید و فروش

3- تنظیم سند مالکیت خودرو، نکات مهم و رای دادگاه

4- الزام به تنظیم سند رسمی خودرو (وسیله نقلیه)

 

حق انتشار محفوظ است ©