شماره: 5424
1399/05/18
سوال حقوقی -حق استفاده از پارکینگ - شارژ ساختمان

با سلام وتشکر
1- در سند ملک نوشته شده که" پارگینک قطعه 10 بمساحت 11 مترمربع " ، اما مساحت همین قطعه 20 مترمربع است. یعنی 8متر طول و2/5 متر عرض و هیچکس جز بنده حق استفاده را ندارد. دراین پارگینک 2 ماشین راحت پارک میشود و مزاحمتی برای همسایکان ندارد وانها هم همکاری میکنند . اما هییت مدیره میکوید که جای یک ماشین است و 2 ماشین بارک میکنم باید ماهیانه مبلغی بانها برداخت کنم وحتی برای عدم برداخت اجاره بارگینک2% جریمه هم میکنند. ایا کار هیت مدیره قانونی است ؟ این بارگینک سندی است .
2- در اساس نامه مجتمع نوشته شده : "در صورت تاخیر در واریز بدهی متعلقه بس از موعد مقرر به ازای هرروز دیر کرد به میزان ماهیانه 2درصد بصورت روز شمار به ان بدهی جریمه تعلق میکیرد... " بنده شارژ ماهیانه را مرتب برداختم و لی برای رنک آمیزی نما و دوربین قدری تاخیر داشتم و اکنون مدیریت حدود 2000000 تومان جریمه نموده است . ایا این جریمه های تصاعدی 2% روز شمار قانونی است و مدیریت حق جریمه کردن ساکنین را دارد ؟؟. علیرغم برداخت شارژ ماهیانه مدیریت اجازه استفاده اسانسور را نداد.
اگر این 2 موضوع را به دادگاه شکایت نمایم دادگاه به بنده رای میدهد.. این جریمه ها مرتب روزانه افزایش مییابد ... بنده چکار کنم آنها خیلی اذیت میکنند. شما میتوانید چه کمکی کنید.......... باسپاس

 

پاسخ - اختلاف بر سر پارکینگ آپارتمان

 

در خصوص پارگینک و حق استفاده از پارکینگ برای تعداد بیشتری خودرو از آنچه در سند نوشته شده حرف هیئت مدیره درست است شما جز با رضایت هیئت مدیره و قبول شرایط آنها حق وارد نمودن خودرو بیشتر به فضای پارکینگ را ندارید.

در خصوص پرداخت هزینه اضافه برای ورود خوردرو بیشتر این خواسته منطقی است . چون ورود خودروی بیشتر باعث بالا رفتن اصطحلاک و مستلزم استفاده و گذر از قسمت های مشاعی است و این خواسته منطقی است .

در خصوص پرداخت جریمه و خسارت دیر کرد از قرار 2 % در ماه این خواسته هیئت مدیره موجه و منطقی نیست و چیزی شبیه نزول و ربا است . البته شاید نظر همه مراجع این نباشد و آن را به توافق بر سر تنظیم اساسنامه توجیه کند . اما به نظر نگارنده تاخییر در پرداخت تعهد پولی و تعهدی که موضوع آن وجه رایج است جز مبلغ خسارت تاخییر تادیه که قانون گذار کیفیت و میزان آن را مشخص نموده قابلیت پرداخت مبلغ دیگری وجود ندارد . 

لازم نیست شما در مورد خسارت راجع به شارژ ساختمان و نحوه پرداخت آن شکایت کنید چون فعلا دعوایی وجود ندارد و اگر از شما شکایتی شد شما پاسخ خواهید داد. 

بد نیست قبل از هر اقدامی برای مشاوره حقوقی حضورا به یک وکیل مراجعه کنید .

 

 

مطالب مرتبط با تملک آپارتمان ها و شارژ ساختمان :

1- شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه(دیرکرد)

2- مقررات آپارتمان نشینی و شرح قانون تملک آپارتمانها

3- وکیل برای دعاوی ملکی و حقوقی - وکیل ملک و قرارداد

 

 

حق انتشار محفوظ است ©