شماره: 5384
1399/04/14
حق الوکاله وکیل برای الزام سند رسمی

سوال حقوقی
ببخشید هزینه وکالت الزام به تنظیم سند چقدر میشه

الزام به تنظیم سند رسمی- حق الوکاله 

شما بهتر بابت این کار حتما وکیل داشته باشید 

بهتر حضورا مراجعه کنید در خدمتتون هستیم 

 


مطالعه مطالب مرتبط سند رسمی 

1- تعریف سند، انواع سند و اعتبار اسناد

2-  الزام به تنظیم سند مالکیت خودرو، نکات مهم و رای دادگاه

3- ابطال سند رسمی نکات مهم، نمونه رای و دادخواست

حق انتشار محفوظ است ©