شماره: 5383
1399/04/14
سوال حقوقی - خسارت تاخیر تادیه - شهرداری

با سلام و عرض ادب... احتراما نظر به متن قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین جاری ، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا شهرداریها علاوه بر پرداخت موضوع ریالی خسارت مالی مشمول پرداخت خسارت تاخیر تادیه می شوند؟؟؟ با احترام

 

پاسخ - پرداخت خسارت تاخیر تأدیه توسط شهرداری 

  • طبق ماده واحده قانون فوق الذکر شهرداری ها مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیستند و پرداخت محکوم به توسط آنها بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه در نظر گرفته میشود.
  • اما در صورتکه شهرداری از پرداخت محکوم به استنکاف کند، استیفای طلب از اموال شهرداری ممکن است.

 

 

مطالب مرتبط با خسارت تاخیر تادیه :

1- مطالبه خسارت دیر کرد و تاخیر تادیه چک

2- الزام به انجام تعهدات قراردادی، خسارت قراردادی

3- راه های اعتراض به رأی دادگاه ، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام

 

حق انتشار محفوظ است ©