شماره: 5372
1399/04/02
اطلاع از ثبت طلاق

سوال حقوقی
باعرض سلام میخواستم بدانم چگونه می شودفهمیدکه ایاطلاقی به اسم بنده در اداره ثبت به ثبت رسیده است یانه چون به مشکل خوردم

 

پاسخ به سوال حقوقی ثبت طلاق 

برای اطلاع از ثبت احتمالی طلاق حضورا به یک دفترخانه طلاق یا اداره ثبت احوال مراجعه نمائید. 

راه طرف شده ای برای اطلاع از ثبت طلاق وجود ندارد ولی همانطور که گفته شد از طریق مراجعه به ثبت احوال یا دادگاه خانواده یا یک دفترخانه طلاق میتوان به طور نسبی نسبت به این قضیه اطمینان حاصل نمائید. 

 

 

 

 

مطالعه مطالب مرتبط 

1-دلایل اجتماعی طلاق

2-ازدواج اتباع ایران با تبعه خارجی، ازدواج با خارجیان

 

حق انتشار محفوظ است ©