شماره: 5362
1399/03/17
مدت زمان الزام به سندخودرو

سوال حقوقی
سلام.انجام مراحل الزام به سند خودرو چقدر زمان میبرد؟من ماشین رو از برادرم خریدم اون از یک آقایی وایشونم از فردی درقشم.

پاسخ به سوال حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو 

امکان اینکه طول زمان یک دادرسی حقوقی مشخص شود وجود ندارد اعم از اینکه دعوای الزام به تنظیم خودرو باشد یا هر دعاوی حقوقی دیگر اما معمولا یک چنین دعوای چیزی در حدود 4 تا 5 ماه برای رسیدگی بدوی زمان میبرد. 

 

 

 

 

مطالعه مطالب مرتبط 

1-الزام به تنظیم سند رسمی خودرو (وسیله نقلیه)

2- الزام به تنظیم سند خودرو، فک پلاک، تحویل خودرو

3- الزام به تنظیم سند مالکیت خودرو، نکات مهم و رای دادگاه

حق انتشار محفوظ است ©