شماره: 5351
1399/03/03
سوال حقوقی - تعلیق مجازات - سرقت

سلام شخصی که محکوم به 8 ماه و 28 ضربه شلاق به جرم سرقت کیف قاپی شده و شاکی رضایت ترک دعوی داده و رد مال منتفی شده میتوان آن 8 ماه رو ساقط کرد و طرف راهی زندان نشود؟یا آیا شاکی بار دوم رد اتهام محضری بدهد دیوان قبول میکند؟

 

پاسخ - تخفیف مجازات سرقت

  • مطابق  ماده 657 کتاب پنجم قانون مجازت اسلامی مجازات کیف قاپی 1 تا 5 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق تعزیری است که در اینجا قاضی حداقل مجازات را در نظر گرفته است.
  • از طرفی جرم مذکور از جرائم قابل گذشت احصاء شده در قانون مجازات نیست و با گذشت شاکی مجازات ساقط نمیشود اما میتوان از اسباب و روش های تخفیف مثل تعلیق مجازات در این مورد استفاده کرد .
  • همچنین امکان تبدیل به مجازات های جایگزین حبس وجود دارد و در جرائم عمدی که مجازات آن 6 ماه تا یک سال حبس تبدیل مجازات اختیاری است.

 

 

مطالب مرتبط با سرقت :

1- قانون آئین دادرسی کیفری

2- تعریف سرقت و انواع آن

3- متن قانون جدید آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)

4- راه های اعتراض به رأی دادگاه ، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام

 

حق انتشار محفوظ است ©