شماره: 5336
1399/02/13
سوال حقوقی -اطلاع از سابقه فرزند برای فرزند خواندگی

سلام
آیا امکان بررسی خانواده و گذشته کودک پیش از انتخاب فرزند وجود دارد؟

 

پاسخ - فرزند خواندگی

  • پرونده فرزندان بی سرپرست در سازمان مربوط محرمانه است و امکان دسترسی به آن فراهم نمی باشد.
  • این امر به دلیل حفظ اسرار شخصی افراد و جهت تکریم و احترام آنان صورت میگیرد فلذا بررسی گذشته کودک مقدور نمیباشد مگر در مواردی که امر جدیدی حادث و مراجعه به آن ضروری باشد.

 

 

مطالب مرتبط با فرزند خواندگی :

1- انواع فرزند و اولاد (قانونی، طبیعی، مصنوعی، رضاعی، فرزندخوانده)

2- شرایط دعوای نفی ولد و نفی نسب

3- فرزندخواندگی در حقوق ایران

حق انتشار محفوظ است ©