شماره: 5328
1399/02/05
رضایت شاکی جرح غیر عمدی

سوال حقوقی
سلام خسته نباشید پدر من راننده بود و مادرم صاحب ماشین وانت که ی رانا از پشت تو اتوبان زده وچپ شده خسارت ماشین دادن ورضایت گرفتن خواستم ببینم خرج بیمارستان دیه را بیمه ثالث میده یا نباید رضایت میدادیم

پاسخ به سوال حقوقی تاثیر رضایت شاکی در پرداخت دیه 

اینکه بعد از رضایت ایا به شما خسارت تعلق می گیرد یا نه بستگی به نوع دایره رضایت دارد و نیز شما اعلام رضایت کامل نموده باشید طبیعتاً مستق گرفتن دیه نیستید.

اما اگر رضایت شما در خصوص مجازات مرتکب باشد مسئول پرداخت دیه یعنی دیه بری الذمه. 

در هر حال مسئول پرداخت دیه هیچ مسئولیتی در خصوص هزینههای درمانی یا به اصطلاح هزینه های بیمارستان دارد. 

 

مطالعه مطالب مرتبط جرح غیرعمدی 

1-  پرداخت دیه و ارش و ضمانت اجرا و راههای الزام

 

 

حق انتشار محفوظ است ©