شماره: 3267
1399/01/16
نحوه تصرف در مشاعات ( اموال مشترک)

سوال حقوقی
سلام وقتتون بخير
اگر ساكنين يك طبقه توافق كنند براي رنگ ديوار و سقف و درهاي پله اضطراري همان طبقه نياز به رضايت طبقه بالا و پايين هم هست؟

پاسخ به سوال حقوقی تصرف در مشاعات 

رابطه تمام طبقات جز اموال مشترک و مشاعات یک ساختمان است و تصرف آن جز با رضایت تمام ساکنین و مالکین و متصرفین ممکن نیست در فرض سوال شما چنین است و برای تغییر رنگ و کارهای از این دست نیاز به رضایت همه مالکین و متصرفین ساختمان است. 

توصیه می شود متن قانون تملک آپارتمان را مطالعه کنید. 

 

مطالعه مطالب مرتبط با آپارتمان و دعوای ملکی 

1- تعریف دعاوی ملکی، انواع دعاوی ملکی

2- نکات مهم دعاوی تصرف (تصرف عدوانی، ممانعت از حق، مزاحمت)

 

 

حق انتشار محفوظ است ©