شماره: 3261
1398/12/13
تغییرکاربری و مصالحه با شهرداری

سوال حقوقی
با سلام و عرض ادب.احتراما شهرداری برای قطعه ما در قبال غرامت مقدار واقع در مسیر اقدام به تنظیم مصالحه نموده و طی آن مجوز تغییر کاربری از باغ به مسکونی و تفکیک عرصه صادر نموده است.با توجه به تغییرات رخ داده در بدنه شهرداری و تغییر شهردار ، شهردار جدید به جهت کاربری زمین در طرح هادی-که بصورت باغ می باشد- از اجرای مصالحه خودداری و ما را ارشاد نمود تا از طریق دادگستری با مضمون الزام به اجرای تعهد و مصالحه شکایت کنیم.متاسفانه دادگاه نیز طی دادنامه ایی شکواییه رو رد و اعلام نموده تغییر کاربری جز وظایف کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی بوده و از اختیارات شهرداری خارج است بر همین اساس و با توجه به اقدامات رخ داده از سوی اینجانب وفق مصالحه و ضرر و زیان وارده چه باید بکنیم؟چگونه شهرداری را مکلف به اجرای مصالحه نماییم؟

پاسخ به سوال حقوقی تغییرکاربری از باغ به مسکونی مصالحه با شهرداری 

سوال شما مفصله و نسبتاً پیچده است و احتیاج به بررسی دارد با این وجود اجمالا به شما پاسخ داده می شود که نظر دادگاه درست به نظر می رسد و از طرف دیگر ابطال و نادیده گرفت قرارداد شما با شهرداری هم منطقی نیست. 

شاید بتوان یک راه حل حقوقی برای جبران زیان های که وارد شد پیدا کرد پس بهتر است حضورا به یک وکیل متخصص در تماس و ارتباط باشید.  

حق انتشار محفوظ است ©