شماره: 3244
1398/11/29
مطالبه وجه کارکرد طبق قرارداد

سوال حقوقی
سلام من شکایت کردم بابت 60میلیون تومن مطالبه وجه کارکرد سه تانامه درتاريخ جداگانه خودکارفرما درمورد پرداخت مطالبات امضا کرده و سه تانامه هم کارفرمای کارفرما بابت انجام و اتمام کار من امضا کرده دوتا قرارداد هم با کارفرما دارم. آیا باز هم باید وکیل داشته باشم خواهش میکنم بهم جواب بدید چند روز دیگه جلسه دادگاه دارم

پاسخ به سوال حقوقی مطالبه حقوق و دستمزد 

توصیه میشود در این خصوص با کارشناس روابط کار ما جناب آقای خلخالی تماس گرفته و مشاوره نمائید. 

 

 

همچنین میتوانید پاسخ خود را در مقالات زیر جستجو کنید. 

1-  دفاع از حق و حقوق کارگر وکیل دعاوی اداره کار

2- دادخواست مطالبات کارگر از کارفرما

3- نکات مهم قرارداد کار (قرارداد بین کارگر و کارفرما)

4- مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما

حق انتشار محفوظ است ©