شماره: 3240
1398/11/28
نحوه پیگیری حق ثبت اختراع

سوال حقوقی
سلام بنده 6 سال پیش یک محصول فرآورده طبیعی را به اسم خود ثبت و گواهی ثبت اختراع گرفته ام اخیرا یک شرکت بدون اطلاع بنده محصول را به اسم خود تولید و عرضه می کند چگونه می توانم پیگیری کنم

پاسخ به سوال حقوقی ثبت اختراع 

مطابق قانون حمایت از مالکیت فکری و صنعتی و حق اختراع عمل وی جرم است و شما میتوانید در دادسرا از آن شخص شکایت کنید.

حق انتشار محفوظ است ©