شماره: 3237
1398/11/23
جهت همکاریبا موسسه

با سلام
دانشجوی ترم6حقوق دانشکده رفاه هستم بسیار علاقمند به موضوعات حقوقی و بررسی این موضوعات هستم و درخواست همکاری با موسسه شما را خواستارم.

درخواست استخدام در دفتر وکالت دادگران 

سلام 

با دفتر وکالت ما تماس بگیرید به شما وقت مصاحبه حضورا داده میشود. 

حق انتشار محفوظ است ©