شماره: 3228
1398/11/15
آیا صدای ضبط شده دلیل محسوب می شود؟

پاسخ به سوال حقوقی
سلام
شخصی با تلفن من تماس گرفت و شروع به فش ناموسی کرد منم جواب دادم بعد پیام داد ک فش دادی وصداتو ضبط کردم میدم قانون پدرتو دربیاره و یهم گف فلان ساعت فلان جا باش تا ناموستو...ولی من نرفتم.. حالا سوالم اینه میتونه کاری کنه ک من محکوم بشم؟

پاسخ به سوال حقوقی صدای ضبط شده 

سلام

صدای ضبط شده دلیل قطعی و یقینی نیست ولی می تواند آماره یا دلیل ضعف یا خورده دلیل محسوب شود و اگر در کنار دلایل دیگر مثل اوضاع و احوال و ریز مکالمات که از مخابرات گرفته می شود و عکس العمل طرف (که شما باشید) موجب علم قاضی شود، ممکن است برای قاضی وقوع جرم احراز شده و صدای ضبط شده هم به این نحو و به این کیفیت وقوع جرم را ثابت کنند. 

 

مطالعه مطالب مرتبط ولایل اثبات دعوا 

1- دعوا ضرب و جرح، قصاص وکیل کیفری

2- بررسی جرم ضرب و جرح عمدی

3- مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری

4- منشا نزاع و درگیری در جامعه

5- نمونه شکوائیه و رای کیفری تهدید،توهین و افتراء(2)

6-  حکم دادگاه کیفری ضرب و جرح عمدی، فحاشی، افترا

 

حق انتشار محفوظ است ©