شماره: 3163
1398/10/09
سند رضایت محضری غیر مالی

سوال حقوقی
در حادثه ساختمانی قبل از شکایت کارگر رضایت محضری غیر مالی گرفتم الان بعد از چند ماه اقدام به شکایت جهت دیه حادثه بدنی غیر عمد کرده ایا میتواند رضایت خود را پس بگیرد؟

پاسخ به سوال حقوقی حادثه بدنی حین کار 

اصولا خیر کسی که رضایت داد نمیتواند از رضایت خود عدول نموده و اقدام به طرح شکایت نماید. 

به عبارت دیگر رضایت و اعلام انصراف از یک حق امکان طرح مجدد آن را از زیان دیده سلب میکند. 

اما با این وجود ممکن است به تشخیص قاضی به دلایلی طرف بتواند شکایت کند

این دلایل عبارتند از : 

الف- رضایت تحت فشار یا اجبار گرفته شده باشد.

ب- رضایت دهنده به ماهیت اعتراض ناآگاه باشد

ج- رضایت گیرنده و متهم قربانی را فریب داده باشد 

د- رضایت گیرنده و متهم به تعهد خود عمل نکرده باشد

 

در صورت نیاز به مشاوره حضوری و اعطای وکالت با ما در تماس و ارتباط باشید. 

حق انتشار محفوظ است ©