شماره: 3133
1398/10/22
سرقفلی و ارث

درخواست وکیل
اینجانب شهاب ساعتچی در مورد سرقفلی و ارث که به من رسیده نیازمند وکیلم.
09024514674
22418174

پاسخ به سوال حقوقی تقسیم ارث و سرقفلی 

در صورت نیاز به وکیل در زمینه تقسیم ارث و سرقفلی و دعاوی حقوقی و دعاوی ملکی با دفتر وکالت ما در تماس و ارتباط باشد .

 

شماره تماس دفتر وکالت : 

02188019243

02188019244 

حق انتشار محفوظ است ©