شماره: 3132
1399/06/30
ماجرای خرید خودرو از طریق سایت دیوار

با سلام
من یک خودرو جک از سایت دیوار خرید کردم فروشنده یک اقا بود و گفت سند به نام همسر هست بنده بیعانه دادم و قرار شد فردا بریم دفتر خانه فردا که امدن خودرو چون لیزینگ بود و قسط پرداخت شده بود نامه فک رهن از شرکت کرمان موتور نگرفته بودن ، من به همراه خانم و اقا به نمایندگی رفتیم در خواست فک رهن دادیم ، بعد از ان به دفتر خانه رفتیم ، چون دفتر خانه سند کمپانی میخواست خانم رفتن که سند کمپانی بگیرن از نمایندگی و من و همسرشون رفتیم بانک یک چک بانکی به نام اقا گرفتم تو دفتر خانه تحویل دادن و قولنامه نوشتیم خانم پای قولنامه امظا کردن و اثر انگشت زدن منم از مبلغ کل ماشین ۱۳ میلیون نگه داشتم بابت ضمانت که بعد از تعویض پلاک ، در دفتر خانه بعد از انتقال قطعی سند به اقا پرداخت کنم. ۱ هفته بعد اقا زنگ زد گفت پول لازم دارن من ۱۰ میلیون به حساب این اقا زدم، حالا من پلاک عوض کردم زنگ زدم خانم که شما بیاید قطعی امضاءکنید میگه من پولی دریافت نکردم اون اقا همسر صیقه ای من بود ، تو دفتر خانه زیر وکالت نامه نوشته که من کل مبلغ دریافت کردم و هیچ گونه ادعایی ندارم ، ایا من میتونم این خان الزام به سند کنم

پاسخ به سوال حقوقی،تنظیم سند رسمی خودرو 

در معامله خودرو چند نکته مهم وجود دارد که باید رعایت کنید : 

1- حتما خودرو را با مالک آن معامله کنید نه اینکه سوئیچ خودرو را دارد و نه حتی کسی که مدارک خودرو در دست دارد. 

2- برای تمامی تعهدات فروشنده ضمانت اجرا قرار دهید. 

3- تا مدارک خودرو را استعلام نکردید هیچ مبلغی به فروشنده پرداخت نکنید. 

4- به هیج وجه نام فرد غیراز مالک در قسمت فروشنده نوشته نشود.

5- جهت مطالعه نکات مهم در خصوص معامله خودرو اینجا کلیک کنید. 


در درجه اول به شما توصیه می شود جهت بررسی موضوع حضوراً با تمام مدارکتون به دفتر وکالت ما مراجعه کنید.

لازم است از آن آقا و خانم که یکی مالک خودرو و دیگری کسی که با شما معامله رده شکایت کنید.

شکایت مناسب در کی شما حسب مورد می تواند فروش مال غیر ا الزام به تنظیم سند رسمی باشد. 

بسیار اتفاق می افتد که افراد اقدام به کلاهبرداری نموده و با توانی وجهی را از افراد گرفته و خودرو را به طرف مقابل تحویل نداده است. 

 

 

 

 

قاعده کلی در انتقال ملکیت مبیع(خودرو) و ثمن(مبلغ خودرو) این است که در اثر عقد بیع، خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن شود

(بند ۱ماده۳۶۲)

در حقوق ایران ابتدا باید الزام به تسلیم مبیع توسط مراجع قضایی انجام شود (ماده ۳۷۶)؛ بدین ترتیب هدف از تنظیم قولنامه این است که برای دو طرف دینی ایجاد شود که موضوع آن انشای عقد بیع است؛ پس اگر یکی از دو طرفین از تعهد خود سرپیچی کند، طرف دیگر می‌تواند الزام او را از دادگاه بخواهد.بیشتر محاکم این گونه قولنامه ها را تعهد به بیع دانسته اند؛چنانچه که هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای شماره ۳۵۷۰- مورخه ۲۶/۲/۴۲ درباره قولنامه ای که نسبت به خرید وفروش اتومبیل تنظیم شده است نیز همین نظر را پذیرفته است. پس قولنامه هم مانند سایر اسناد برای ایجاد تعهد تنظیم میگردد و در دادگاه معتبر است و طرفین مکلف به تعهد آن هستند( ماده ۱۰ قانون مدنی)

در روند عادی، طرفین در دفترخانه حاضر و با رعایت تشریفات مورد نیاز، اقدام به ثبت مالکیت می‌کنند که این مهمترین اثر حقوقی قولنامه است. حال اگر یکی از طرفین معامله  از تعهدات خود سر باز زند چه اتفاقی می‌افتد؟ در این فرض، مهمترین اثر قولنامه که تنظیم سند و انتقال است، آشکار می‌شود و متعهدله می‌تواند الزام متعهد را به انجام تعهد بخواهد. محکمه نیز با توجه به مفاد قرارداد و اوضاع و احوال، امارات

و قراین موجود، حکم خود را صادر می‌کند و تا زمانی که به این تعهد عمل نشود، همچنان به قوت خود باقی است و حتی مرگ متعهد نیز نمی‌تواند تعهد را از بین ببرد و این تعهد به وراث منتقل می‌شود و در صورت امتناع آنها، دادگاه می‌تواند الزام به تنظیم سند خودرو آن ها را بخواهد

 

مواد قانونی قابل استناد - معامله خودرو

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

ماده 362 - آثاربیعی که صحیحاواقع شده باشدازقرارذیل است : 1 - بمجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود . 2 - عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرارمیدهد. 3 - عقدبیع بایع رابه تسلیم مبیع ملزم می نماید. 4 - عقدبیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند.

ماده 376 - در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می شود.

 

 

مطالعه مطالب مرتبط: 

1- الزام به تنظیم سند رسمی اموال منقول

2-  تنظیم سند مالکیت خودرو، نکات مهم و رای دادگاه

3- انواع عقود در قانون مدنی، وکیل متخصص عقود و قراردادها

4- مشاوره با وکیل جهت تنظیم قرارداد،وکیل متخصص قرارداد 

5- نکات مهم و توصیه های حقوقی برای خرید و فروش خودرو


 

حق انتشار محفوظ است ©