شماره: 1408
1398/07/15
فسخ قرارداد، مشاوره با وکیل فسخ

سوال حقوقی:
آیا قبل پایان مدت قرارداد میتوان ان را فسخ کرد؟

پاسخ به سوال حقوقی فسخ قرارداد:


پاسخ به سوال شما بسیار مفصل و کلی است. برای فسخ یک قرارداد باید دلیل وجود داشته باشد و مطابق قواعد عمومی قراردادها اصل بر لازم الاجرا بودن و غیر قابل انحلال بودن قرارداد است.

- دلایل فسخ عبارتند از :

1. فسخ به دلیل شرط فسخ ضمن عقد

2. فسخ به دلیل خیارات قانونی(اختیارات قانونی فسخ معامله)

3. فسخ به دلیل تخلف از شرط ضمن عقد 

4. فسخ با توافق طرفین

- در صورتی که هیچ کدام از این موارد وجود ندارد و قرارداد شما هم از جمله قراردادهای لازم الاجرا(عقوذد لازم) است باید به شما بگوییم که امکان فسخ قرارداد را ندارید. 

مطالعه مطالب مرتبط با فسخ قرارداد:

1- شرایط اساسی صحت معاملات، انواع عقود و معاملات

2- عقود معین و قراردادهای بانام، وکیل قرارداد

3- انواع عقود در قانون مدنی، وکیل متخصص عقود و قراردادها

 

حق انتشار محفوظ است ©